Naslov Elektronsko poslovanje Davčnega urada Republike Slovenije
Avtor Nataša Nežič
Leto 2009
Mentor prof.dr. Samo Bobek
Datum vnosa 30.03.2011, 02:33
Povzetek

Davki so eden izmed glavnih virov državnega proračuna. Plačevanje davčnih obveznosti je dolžnost vsakega državljana. Kdor svojih obveznosti do države ne izpolnjuje, je sankcioniran. Pobiranje davkov je potekalo na klasičen papirni nacin, z razvojem interneta pa se je razvilo elektronsko poslovanje. Davčna uprava si je z uvedbo elektronskega poslovanja zelo olajšala svoje delo, prav tako pa je zavezancem za davek omogočila udobnejšo izpolnjevaje davčnih obveznosti. Proces uvajanja elektronskega poslovanja je potekal vse od sredine decembra leta 2003, za vse davčne zavezance pa je uporaba portala e-Davki postala obvezna 1. januarja 2009. Oddaja napovedi za odmero dohodnine preko ostalih medijev ni vec mogoca.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

davčna uprava, davčno poslovanje, elektronsko poslovanje, elektronsko davčno poslovanje, dohodnina, elektronska dohodnina

Leto izida - publikacije2009
Print