Naslov MOSS avgust 2012

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v avgustu 2012 merila doseg 103 slovenske spletne strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.229.443 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 685.985 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. Avgusta je bilo število obiskovalcev med vikendi za 37% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v avgustu 2012 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od avgusta 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je avgusta obiskalo 671.947 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 53%.

Na drugem mestu se nahaja iskalnik Najdi.si, ki ga je avgusta obiskalo 496.444 obiskovalcev, kar predstavlja 39,2% doseg v spletni populaciji. Tretji je portal Siol.net, ki je v avgustu beležil 485.845 obiskovalcev ter 38,3% doseg. Sledi mu portal Rtvslo.si, ki je na četrtem mestu in je imel v avgustu 447.734 obiskovalcev oz. 35,3% doseg. Sledi spletni oglasnik Bolha.com s 415.536 obiskovalci in 32,8% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (400.146 obiskovalcev; 31,6% doseg), Vizita.si (343.863; 27,1%), Zadovoljna.si (342.847; 27,1%), Avto.net (331.372; 26,1%) in Itis.si (316.472; 25,%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Avgusta 2012 je  bilo v slovenski populaciji 74% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.267.467 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.709.050 prebivalcev Slovenije (SURS 1.7.2011).

Vse 103 merjene strani pokrivajo 97% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.229.443 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 55% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 30,1% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,8%, ostali (2,1%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 55% moških in 45% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 37 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (26%), od 25 do 39 let (29%), od 40 do 75 let (45%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati>>

MOSS: Sporočilo za medije>>

MOSS: Valutni podatki>>

Vir: Moss-soz.si, 27.09.2012

Vir SOZ
Datum 28.09.2012
ViriSlovenski viri
Print