sibis-2003

Link: http://sibis-eu.org

More information:

Opis: Leto:  2003

Enota: gospodinjstva

Št. enot: 10.379 (NAS_II), 11.832 (EU15)

Anketiranje:

Izvajalec:

Poročila: #40

Interno: Datoteka:


  • Baza (GPS_NAS_II): spss

  • Baza (EU15_GPS): spss


Qml: /Vprašalnik:
Drugo:


Zgornji podatki so lahko zastareli.