ris-1997-podj

More information:

Opis: Mesec, leto: junij-september, 1997

Enota: podjetja

Št. enot: 3.619

Anketiranje: po pošti

Izvajalec: FDV

Poročila: #3, #5

Interno: Datoteka:


  • Baza: spss (n=3.619)

  • Baza: spss (skupaj - n=7.082)


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Vprašalnik:
Qml
: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.