ris-2002-2003-zavodi

More information:

Opis: Mesec, leto: november 2002 - januar 2003

Enota: šolski zavodi

Št. enot: 871

Anketiranje: poštno in telefonsko

Izvajalec: FDV

Poročila: #39, #48

Interno: Datoteka:


  • Baza - osnovna: spss


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Vprašalnik:
Qml: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.