Naslov MOSS januar 2011

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v januarju 2011 merila doseg 111 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.209.296 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 958.923 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. V januarju je bilo število obiskovalcev med vikendi za 33% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v januarju 2011 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima v slovenski populaciji od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Portal je januarja obiskalo 695.213 različnih uporabnikov, doseg v populaciji pa je znašal 54,6%.

Portal Siol.net je januarja obiskalo 526.108 obiskovalcev, njegov doseg v populaciji pa je znašal 41,3%. Siol.net je poleg portala 24ur edino spletno mesto, ki je v januarju beležilo več kot pol milijona različnih slovenskih obiskovalcev.

Iskalnik Najdi.si se s 478.136 obiskovalci in 37,6% dosegom uvršča na 3. mesto. Portal Rtvslo.si je četrti in je beležil 469.599 obiskovalcev ter 36,9% doseg. Spletni oglasnik Bolha.com se s 461.138 obiskovalci in 36,2% dosegom nahaja na 5. mestu.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (396.090 obiskovalcev; 31,1% doseg), Itis.si (382.843; 30,1%), Zadovoljna.si (377.484; 29,7%), Avto.net (349.890; 27,5%) in Vizita.si (333.866; 26,2%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Januarja 2011 je bilo v slovenski populaciji 74% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.272.943 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS 30.6.2009).

Vseh 111 merjenih strani pokriva 95% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.209.296 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,4% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 31,8% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,5%, ostali (2,3%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 55% moških in 45% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (26%), od 25 do 39 let (32%), od 40 do 75 let (42%).

 

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>

MOSS: Valutni podatki >>

MOSS: Sporočilo za medije >>

Vir: Moss-soz.si, februar 211

Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 21.02.2011
Print