Nov sistem registracije .si domen

02/16/2005

Za registracijo vrhnje domene .si je pri nas pooblaščen Arnes (Akademska raziskovalna mreža). Do konca leta 2001 so veljali izredno strogi pogoji registracije domen. Nato pa je sledila manjša omilitev pogojev, do velike sprostitve pogojev pri registraciji domen pa bo prišlo s 4. aprilom 2005, natančneje ob 10. uri, ko bodo lahko do 20 poljubnih domen registrirali vsi slovenski poslovni subjekti. Pričakovati je, da bo število .si domen, ki jih je bilo konec leta 2004 22.785, močno poskočilo. 

Trenutno stanje 

Vrhnja domena .si obstaja že od leta 1992 in ves čas je za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si pooblaščen Arnes. Do konca leta 2001 so bili pogoji za registracijo zelo zahtevni. Domeno so lahko registrirali le poslovni subjekti (podjetja in samostojni podjetniki). Ime domene je bilo enako imenu podjetja. Po letu 2001 je bilo mogoče registrirati tudi blagovne znamke. Od leta 2002 je mogoča registracija začasnih domen, ki so namenjene različnim dogodkom in akcijam. Trenutni pogoji registracije, ki bodo veljali do 31. marca 2005 so:

  • domeno lahko registrirajo le slovenski poslovni subjekti,
  • domena mora biti enaka imenu podjetja ali blagovni znamki prosilca,
  • nosilec mora upravičenost do domene dokazati z ustreznimi dokumenti,
  • domeno se registrira neposredno pri Arnesu in njena registracija je brezplačna.

Zaradi različnih pritiskov se je Arnes odločil, da postopoma sprosti registracijo domen pod vrhnjo domeno .si. V prvem koraku, ki se bo zgodil 4. aprila 2005 ob 10. uri, bo omogočil prosto registracijo domen vsem poslovnim subjektom s sedežem v Sloveniji. V drugem koraku bo jeseni omogočil prosto registracijo domen vsem fizičnim osebam, državljanom Republike Slovenije, v zadnjem koraku, ki se bo predvidoma zgodil leta 2006, pa bo sprostil registracijo domen tudi za tuja podjetja in državljane tujih držav.  

Domeno bodo registrirali registrarji 

Bistvena sprememba bo tudi pri načinu registriranja domene. Domene ne bo več mogoče registrirati neposredno pri Arnesu, temveč pri registrarjih, ki bodo poslali vlogo za registracijo Arnesu. Neposredno pri Arnesu bodo še vedno lahko registrirali domeno uporabniki njegovega omrežja. Registrarji bodo posredniki med Arnesom in poslovnimi subjekti. Registracija domene ne bo več brezplačna. Arnes bo registrarju zaračunal stroške vzpostavitve domene v znesku 4.000 SIT + DDV, ki jih bo registrar zaračunal skupaj s stroški storitve naročniku. Cena registracije bo tako odvisna od registrarja in se bo na trgu oblikovala prosto. Arnes, ki ima sredstva za svoje delovanje zagotovljena iz proračuna, bo tako pokril stroške, ki nastanejo z registracijo domene. Enkrat letno bo Arnes preveril stroške registracije in temu primerno popravil ceno registracije.

Registrar je lahko vsak slovenski poslovni subjekt, ki je nosilec domene pod .si, ima tehnično znanje in dostop do interneta. Z Arnesom bo moral podpisati pogodbo in na njegov račun nakazati avans v znesku najmanj 250.000 SIT. S tem bo Arnes preprečil, da bi prihajalo do neplačevanja njegovih storitev. Ko bo avans porabljen, registrar ne bo mogel več registrirati nove domene, dokler ne bo ponovno napolnil svojega računa pri Arnesu. Registrarji bodo podpisali enoletno pogodbo in če bodo v letu dni registrirali ali podaljšali vsaj 100 domen, bodo ostali registrarji tudi v prihodnje.  

Registrarja bo mogoče prosto izbirati. Enostaven bo tudi postopek menjave registrarja, saj ga bo sprožil bodoči registrar.

Podjetja oz. pravni subjekti, ki že imajo svojo domeno, bodo morali do 6. junija 2004 izbrati svojega registrarja in plačati podaljšanje registracije.  

Pogoji za domeno 

Domena, ki jo bomo želeli registrirati, mora zadostiti sledečim pogojem:

  • Vsebujejo lahko znake angleške abecede, številke in – (vezaj).
  • Najmanjše število znakov je 3 in največje je 63. Ime mora vsebovati najmanj eno črko.
  • Prvi in zadnji znak ne smeta biti vezaj, ravno tako ne smeta stati skupaj vezaja na tretjem in četrtem mestu. Domena ne sme biti enaka že registrirani domeni pod vrhnjo domeno .si in ne sme biti enaka eni že obstoječih vrhnjih domen (npr. com, net, org, museum).

Po preteku registracije 

Ko domeni poteče registracija, se premakne v t.i. karanteno. To pomeni, da domene v spletu ni mogoče uporabljati, ni pa dostopna za registracijo. V tem času je mogoče domeno podaljšati, jo prenesti na drugega nosilca ali zamenjati registrarja. Karantena traja 30 dni. Po izteku je domena prosto dostopna za registracijo.  

Reševanje sporov zaradi domen 

Ker bo sedaj registracija domen sproščena, je pričakovati, da bo prihajalo do sporov glede uporabe domen. Za reševanje takšnih sporov je Arnes razvil Postopek za alternativno reševanje domenskih sporov (ARDS). K temu postopku bodo zavezani vsi nosilci domen, registrarji in tudi Arnes. Da se postopek lahko sproži, mora biti domena enaka ali zamenljiva podobni znamki, nosilec ne sme imeti nobene pravice do domene in domena mora biti registrirana ter se uporabljati v slabi veri. O sporu bodo odločali neodvisni razsodniki.  

Registrarji ne morejo zagotoviti registracije v naprej 

Registracija domen se bo sprostila 4. aprila 2005 natanko ob 10. uri. Takrat bo pričel Arnesov strežnik sprejemati vloge za registracijo od registrarjev. Sistem bo deloval po principu kdor prej pride prej melje. Bodoči registrarji že v naprej pobirajo vloge za registracijo domen, vendar ne morejo jamčiti, da bodo lahko domeno dejansko registrirali. Lahko, da jih bo prehitel drug registrar. Registrarji lahko obljubijo le, da bodo ob sprostitvi registracij pričeli pošiljati vloge na Arnes v prejetem vrstnem redu. Komu pa bo uspelo registrirati določeno domeno, pa je povsem odvisno od tega, kdo bo uspel prej poslati vlogo za registracijo.

Morebitne slabosti 

Sprostitev registracije domen je vsekakor dobrodošla, vendar prinaša nekaj nevarnosti. Prosta registracija domen bo vzpodbudila trgovanje z njimi. Predvsem od sreče prvega dne je odvisno, kdo bo uspel registrirati nekatere bolj zanimive domene, ki jih bo lahko nato drago prodal. Zaradi nizke cene registracije je pričakovati, da se bo registriralo veliko število domen, ki pa se jih ne bo uporabljalo. Ali bo to pozitivno vplivalo ali ne, je drugo vprašanje, verjetno pa bi se to lahko zajezilo, če bi bila cena registracije višja. Vprašljiv je tudi način reševanja sporov preko ARDS. Čeprav je zavezujoč za vse nosilce domen, pa se postavlja vprašanje, kako bo deloval v praksi. Nekdo, ki ne bo zadovoljen z njegovo odločitvijo, bo vseeno skušal preko sodišča doseči svojo pravico. Priporočljivo je tudi, da vsa podjetja, ki še nimajo registrirane svoje domene ali domene za svojo blagovno znamko, to storijo še pred 31.3.2005, saj jim kasneje ne bo nihče jamčil, da bodo lahko registrirali svojo domeno.  

Viri:

Avtor: Marko Puschner

Članek je prebralo 19696 obiskovalcev

Komentarji