Naslov MOSS september 2010

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v septembru 2010 merila doseg 121 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.126.342 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 815.357 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk.

Dosegi v septembru 2010 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima v slovenski populaciji od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Portal je septembra obiskalo 690.446 različnih uporabnikov, doseg v populaciji pa je znašal 58,2%.

Sledi portal Siol.net, ki je beležil 491.483 obiskovalcev in 41,4% doseg v populaciji. Iskalnik Najdi.si se s 465.597 obiskovalci in 39,3% dosegom uvršča na 3. mesto. Portal Rtvslo.si je četrti in je beležil 437.875 obiskovalcev ter 36,9% doseg. Spletni oglasnik Bolha.com se s 394.198 obiskovalci in 33,3% dosegom nahaja na 5. mestu.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (391.543 obiskovalcev; 33% doseg), Itis.si (339.899; 28,7%), Zadovoljna.si (337.756; 28,5%), Avto.net (311.026; 26,2%) in Vizita.si (292.230; 24,7%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Septembra 2010 je bilo v slovenski populaciji 69% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.185.623 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS 30.6.2009).

Vseh 120 merjenih strani pokriva 95% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.126.342 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 54,3% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno in 31,1% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,2%, ostali (2,5%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 56% moških in 44% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (27%), od 25 do 39 let (33%), od 40 do 75 let (40%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>

MOSS: Valutni podatki >>

MOSS: Sporočilo za medije >>

Vir: Moss-soz.si, oktober 2010

Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 25.10.2010
Print